CTM   ОПЛ 1.9 

софтуер за индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ

одобрен от НЗОК за НРД 2006

 

Начало

СТМ

Софтуер

Downloads         

 

 
 

Програмата e 1 файл - "CTM_GP.mde" - ок. 40 MB. Файлът не се нуждае от инсталиране - разархивирайте  CTM GP.zip (окл 7MB), който сте изтеглили   в която и да е директория.

Това е ПЪЛНОФУНКЦИОНАЛНА версия , която може да се ползва от всички. Потребителите могат да я ползват напълно безплатно /при сваляне от този интернет страница/. При закупуване на програмата получават CD (ок. 270 MB),  включващо инсталационни пакети на "CTM_GP" за Windows 98, NT, 2000 и XP, Vista и 7 ;  Run-time версия на  MS Access - може да го ползвате на компютри, на които няма инсталиран MS Office XP professional; поддръжка за една година - по интернет или телефон.

Програмата може да се ползва само ако имате  MS Office XP professional  и инсталиран MS Access XP или 2003 Указания за работа - вижте помощното меню на програмата.

ЦЕНА  (в лева без ДДС)

 

ОПЛ

цена - download

цена -CD

поддръжка

индивидуални практики   безплатно   50 лв.  30 лв. за  година
групови практики безплатно 100 лв.  60 лв. за  година

 

за контакти:  д-р Диана Танева
 GSM  0888  872 770