CTMConsult 5.1

електронно интегрално здравно досие за служби по трудова медицина

 

 

Начало

СТМ

Софтуер

Downloads         

 

 
 

Софтуерът е съобразен с изискванията на   Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
 

Демо версията на програмата e 1 файл - "CTMConsult.mde" - ок 16 MB. Файлът не се нуждае от инсталиране - разархивирайте "CTMConsult.cab", който сте изтеглили  (може и с Windows Explorer) в която и да е директория.

 

Демо версията може да се ползва само ако имате  MS Office XP professional  и инсталиран MS Access Указания за работа - вижте помощното меню на програмата.

Пълната версия на програмата се предоставя на CD (450 MB) и включва инсталационни пакети за Windows 98, NT, 2000, XP и VISTA, както и Run-time версия на  MS Access - може да го ползвате на компютри, на които няма инсталиран MS Office XP professional.

ЦЕНА  (в лева без ДДС)

   810 лв.  

здравно досие

   1050 лв.  

здравно досие + оценка на риска на работното място  (временно не се предлага)

Цената не зависи от броя на работните места, където се използва  - това е цена за една служба по трудова медицина, без ограничение в  броя на компютрите, където е инсталирана. Не се заплаща годишна абонаментна такса.

 
за контакти:  д-р Диана Танева
 GSM  0888  872 770