Начало

СТМ

Софтуер

Downloads         

 

 

Програми, достъпни за изтегляне

 

 1.     CTM Consult DEMO

ЕИЗД за служби по трудова медицина

 

2.   CTM - ОПЛ               последна актуализация - 07.01.2012 год.

Софтуер за ОПЛ                   лекарствен списък - валиден от 11.2011

    

3.   СТМ - СИМП         последна актуализация - 07.01.2012 год.

Софтуер за СИМП,  МЦ     лекарствен списък - валиден  от 11.2011

 

4.    Registers-NRD        шаблони за отчети - формат MS Excel -

  за ОПЛ и за специализирани практики (диспансерни, профилактични прегледи ...)  - разархивирайте ги в C:\Registers-NRD  (ВЕЧЕ НЕ СЕ ПОЛЗВАТ ОТ НЗОК, САМО ОТ РИОКОЗ - ИМУНИЗАЦИИ)